Produkti
O preduzeću Servis Zapošljavanje Instrukcije

PMR446 radiostanice i pribor

Punjači za PMR446 stanice

AL-DTC Autopunjač 12 V

AL-DTC Autopunjač 12 V

AL G7

AL G7Auto - punjač za baterije u ručnoj radio stanici na 12V DC.

AL UNI

AL UNIAutomobilski napajač za PMR 446 aparate sa velikim izborom izmenjivih priloženih konektorav (6 tipova).

Blagajna